Disclaimer

Bij het samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desondanks geeft Swentibold Projectontwikkeling geen garantie met betrekking tot de juistheid en/of volledigheid van de op deze site voorkomende gegevens, informatie of uitleg, noch met betrekking tot de geschiktheid daarvan voor enig doel, enige situatie of enige toepassing.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Swentibold Projectontwikkeling aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop voorkomende gegevens, informatie of uitleg alsmede het gebruik dat daarvan gemaakt wordt.

Aan de verstrekte gegevens, informatie of uitleg kunnen geen rechten ontleend worden. Swentibold Projectontwikkeling kan niet garanderen dat de site foutloos of ononderbroken functioneert. Swentibold Projectontwikkeling aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de sites die niet door haar worden onderhouden en waarnaar op haar site wordt verwezen of die verwijzen naar de site van Swentibold Projectontwikkeling.