Participatie

Participatie wordt steeds belangrijker in onze maatschappij. Zorgdragen voor een gedragen plan waarbij bewoners, toekomstige inwoners, gemeente en ontwikkelaar samenwerken. Omwonenden en andere stakeholders vroegtijdig betrekken bij een ontwikkeling zorgt voor meer draagvlak en efficiëntere doorlooptijd van de ontwikkeling.

Zo hebben wij veel keukentafelgesprekken met buren en mogelijk nieuwe bewoners. Thuis bij buren, met een 1 op 1 gesprek, nemen wij mensen mee in het ontwikkelproces, om zo alle belangen te kunnen laten wegen. Toekomstige bewoners participeren eveneens in het ontwikkelproces waardoor zij hun woning mede vorm kunnen geven. Door omwonenden en andere belanghebbenden vroegtijdig bij de planvorming te betrekken wordt draagvlak en betrokkenheid gecreëerd. Naast persoonlijke gesprekken organiseren wij regelmatig een KopersPlein of workshops om invulling te geven aan het participatieproces.

Kopersplein

Een KopersPlein wordt speciaal voor potentiële kopers georganiseerd. Wij als ontwikkelaar zijn dan aanwezig, maar ook de makelaar, hypotheekadviseur, architect, aannemer, duurzaamheidsadviseur, gemeente, etc. De diverse type woningen, architectuur en installaties worden getoond en financieel advies kan worden ingewonnen. Interesse in een bepaalde type woning kan kenbaar gemaakt worden en de feedback die wij terugkrijgen op het KopersPlein nemen wij mee in de verdere uitwerking van het plan.

Testimonials

Ibus ea sequam, cus quidellorum con rehendiat.

Ibusam la corrunt. Fugit quas conecestis apici blabore ptatur, sapernatque pliquid mincimint offi cius et es

Ibus ea sequam, cus quidellorum con rehendiat.

Ibusam la corrunt. Fugit quas conecestis apici blabore ptatur, sapernatque pliquid mincimint offi cius et es

Ibus ea sequam, cus quidellorum con rehendiat.

Ibusam la corrunt. Fugit quas conecestis apici blabore ptatur, sapernatque pliquid mincimint offi cius et es