Werkwijze / proces / omgevingsbewust

passend binnen bestaande architectuur

direct klantcontact / benaderbaar / creatief

financieel solide / oog voor

historie / betrouwbaar / DNA

Samenwerking

Samenwerking is van nature ons uitgangspunt. We geven daarin ruim baan aan alle visies van betrokkenen waarbij de uiteindelijke gebruiker voorop staat.

Wij als ontwikkelaar nemen de verantwoordelijkheid voor het ontwikkelproces, zowel zelfstandig als in samenwerking met overheden en andere partijen. We zorgen ervoor dat de omwonenden, belanghebbenden, partners en overheden nauw betrokken worden, zijn en blijven.

Vastgoedprojecten worden steeds complexer, kapitaal- en kennisintensiever. Van initiatief tot vernieuwend concept en van ontwerp tot realisatie zijn wij bij de ontwikkeling betrokken. We kunnen risicodragend te werk gaan en de benodigde voorinvesteringen zelfstandig dragen. Wij committeren ons voor langere termijn om projecten tot realisatie te brengen.

PROCES PROTOCOL

Een succesvolle ontwikkeling vraagt om een integrale benadering van bouw- en procesmanagement. Dit proces denken vormt de basis van onze aanpak.

Swentibold maakt gebruik van het door ASVB, Technische Universiteit Twente en Salford University ontwikkelde Proces Protocol. Dit generieke Proces Protocol stelt de behoefte van de klant c.q. gebruiker centraal, en is zodanig ontworpen dat iedere partij zich hierin kan vinden, ongeacht instapmoment of contactrelatie.